Bitcoin về 8.000 USD hay lên 31.000 USD?

Bitcoin về 8.000 USD hay lên 31.000 USD?

Hòa Bình | Trong khi giá Bitcoin tiếp tục xu hướng tẻ nhạt thì chuyên gia dự báo nhiều kịch bản khác nhau, lùi về 8.000 USD hoặc tăng 31.000 USD trong tương lai.